marka

1028 tekstów – auto­rem jest mar­ka.

Zdjęcie zwyczajne

To mias­to jest tak ciasne
że
udu­siło się w nim powietrze

Sa­mot­ność skóry
poszarzała farba
podwórze za paznokciem

Pod kościołem
na krzyżu Jezus
na­siąknięty je­sienną mgłą
ktoś mu wino
na gąbce podaje

Cen­trum miasta
a tak pusto
ja­kiś człowiek
pat­rzy zza rogu
w wypłowiałym płaszczu... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 9 listopada 2018, 10:21

Nad brudną podłogą ty i ja

Noc zaczy­na być
pełna krwi w ustach
niemowląt snących
między rybami
w prześcierad­le błękit­ne­go nieba

Jeszcze niebies­ka tęczówka
spod powieki
roz­pru­tego zachodu
na pa­rape­cie ciszy
zas­ty­ga skrze­pem krwi

Łyżeczką zamieszałem
w trus­kawko­wym jogurcie
autodestrukcji

Niekiedy rezygnujesz
zwi­sając śred­niej długości włosami
z no­wiu oparcia
sta­rego sos­no­wego krzesła... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 30 października 2018, 15:50

Zagadka.

Dlacze­go Le­nin z Na­dieżdą Krup­ską spali
na jed­nej połowie tapczanu?

Odpowiedź:

Bo drugą połowę tapczanu
Le­nin wysłał sierotom
do do­mu dziecka... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 października 2018, 19:03

Zdjęcie z mojej ulicy

Na uli­cy Garncarskiej
mie­szkał Darek
co to twarzy połowę
dos­tał od szympansa
los go nie rozpieszczał
mat­czy­nym głosem rozczarowania

Oj­ciec w tan­go z de­natu­ratem poszedł
i wyłowi­li go ze żwirowni
wyp­cha­nego węgorzami
mat­ka w stud­ni depresji
utonęła przed je­go osiem­nasty­mi urodzinami

Da­rek wózek ciągał
z gnojem
brud­ny od sadzy
działkę prze­kopał co roku
i sadził przedziw­ne kwiaty

Wielką łapą zawiści
ściągnął go ze świata rak
działkę sprze­dano pod budowę
nie zos­tał po Dar­ku ślad... 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 21 października 2018, 18:47

Jesiennie już

Pan­ny brzozy
w błęki­cie nieba
złoty­mi dłońmi
smużą obłoki

Liść zli­zuje os­tatni od­dech lata. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 14 października 2018, 21:35

Zwykła notatka

Ty­le melancholii
jest w pejzażu morza
ty­le ciszy w pochmur­nym niebie

Życie to ławka
w opuszczo­nym parku
- nie wiado­mo kto obok przy­siądzie -

Tak dob­rze jest posłuchać
śpiewu ptaków z rana
wy­nieść śmieci
wy­mie­sza­ne z popiołem
poz­dro­wić sąsiada pijaka
i po­roz­ma­wiać z nim o pogodzie... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 30 września 2018, 13:14

Szarodzienność solona

Oby nie pos­ta­wili dla nas
krematorium
módl się

Ty sprzątasz
ja sprzątam
ra­zem na sa­mym dnie socjalnym
ale wystarczy
że zaniemożemy
to zam­kną nas
w ko­morze z gazem

Módl się
żebyśmy byli
jak najdłużej sprawni
ty będziesz prać i prasować
ich brudy
a ja wokół do­mu pozamiatam
i za ro­giem splunę... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 4 września 2018, 20:07

Chwila

Lu­bie płynąć pociągiem
za ok­nem żółcą się nawłocie
pod si­nym niebem
ag­re­syw­ne­go pod­niebienia niżu

Jest nam tu tak słono
w za­paro­wanym wagonie
ja­kiś mężczyz­na ze smokiem
na ręce
ze słuchaw­ka­mi w garści
przysypia
na ręce dro­gi ma zegarek

W tym ro­ku lato
od­dechem wilgotnym
jak pożąda­nie kochanki
gorące
ręka na karku
roz­ciera fałdki
konduktor
je­dynie przytomny
mówi do radia
i jedziemy dalej... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 4 września 2018, 10:53

Kowalskiego Jana roztargnik romantyczny

Wy­piję małą kawę
niech noc przyj­dzie do mnie
w czar­nej sukience
z ko­ron­ki snu

Lu­bię kiedy leżysz półnaga
w księżyca blasku
jak jas­kra­wy rogal
na ru­dej pościeli

Wte­dy szept po szepcie
pruję twój gorset
wy­liza­ny pro­mieniem srebrnym
i do­tykam two­jego roz­warte­go ciała
"za­kołtu­nione­go" w pościeli

Po wszys­tkim staję w oknie
w sku­pieniu świe­czkę zapalam
a ty z pępuszka rozkosz
wyd­ra­pujesz paznokciem
i war­gi śli­macze ręką przysłaniasz.... 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 1 września 2018, 09:38

Kowalskiego Jana wzdychajnik refleksyjny

Proszę żebyś
była mi bar­dziej namiętna
w wil­go­ci słona

Kiedyś częściej
rzeźbiłem two­je piersi
ra­miona i biodra

Lu­biłem chwile
gdy wiłaś się spo­cona na krze prześcieradła
paz­nokciami zakotwiczona
w moich barkach

Chciałbym ciebie takiej
znowu
w roz­koszy tańczącej
jeszcze nie brałem ciebie na stole
na prześcieradłach
po pra­sowa­niu gorących... 

erotyk
zebrał 8 fiszek • 31 sierpnia 2018, 14:37

marka

marka

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

10 listopada 2018, 11:31yestem sko­men­to­wał tek­st Zdjęcie zwyczaj­ne

9 listopada 2018, 21:00Naja sko­men­to­wał tek­st Zdjęcie zwyczaj­ne

9 listopada 2018, 16:00finezja sko­men­to­wał tek­st Zdjęcie zwyczaj­ne

9 listopada 2018, 11:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zdjęcie zwyczaj­ne

9 listopada 2018, 10:21marka do­dał no­wy tek­st Zdjęcie zwyczaj­ne

1 listopada 2018, 03:33one drop for all sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 19:31Gaia sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 10:16carolyna sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 09:23onejka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]