marka

1024 teksty – auto­rem jest mar­ka.

Jesiennie już

Pan­ny brzozy
w błęki­cie nieba
złoty­mi dłońmi
smużą obłoki

Liść zli­zuje os­tatni od­dech lata. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 14 października 2018, 21:35

Zwykła notatka

Ty­le melancholii
jest w pejzażu morza
ty­le ciszy w pochmur­nym niebie

Życie to ławka
w opuszczo­nym parku
- nie wiado­mo kto obok przy­siądzie -

Tak dob­rze jest posłuchać
śpiewu ptaków z rana
wy­nieść śmieci
wy­mie­sza­ne z popiołem
poz­dro­wić sąsiada pijaka
i po­roz­ma­wiać z nim o pogodzie... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 30 września 2018, 13:14

Szarodzienność solona

Oby nie pos­ta­wili dla nas
krematorium
módl się

Ty sprzątasz
ja sprzątam
ra­zem na sa­mym dnie socjalnym
ale wystarczy
że zaniemożemy
to zam­kną nas
w ko­morze z gazem

Módl się
żebyśmy byli
jak najdłużej sprawni
ty będziesz prać i prasować
ich brudy
a ja wokół do­mu pozamiatam
i za ro­giem splunę... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 4 września 2018, 20:07

Chwila

Lu­bie płynąć pociągiem
za ok­nem żółcą się nawłocie
pod si­nym niebem
ag­re­syw­ne­go pod­niebienia niżu

Jest nam tu tak słono
w za­paro­wanym wagonie
ja­kiś mężczyz­na ze smokiem
na ręce
ze słuchaw­ka­mi w garści
przysypia
na ręce dro­gi ma zegarek

W tym ro­ku lato
od­dechem wilgotnym
jak pożąda­nie kochanki
gorące
ręka na karku
roz­ciera fałdki
konduktor
je­dynie przytomny
mówi do radia
i jedziemy dalej... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 4 września 2018, 10:53

Kowalskiego Jana roztargnik romantyczny

Wy­piję małą kawę
niech noc przyj­dzie do mnie
w czar­nej sukience
z ko­ron­ki snu

Lu­bię kiedy leżysz półnaga
w księżyca blasku
jak jas­kra­wy rogal
na ru­dej pościeli

Wte­dy szept po szepcie
pruję twój gorset
wy­liza­ny pro­mieniem srebrnym
i do­tykam two­jego roz­warte­go ciała
"za­kołtu­nione­go" w pościeli

Po wszys­tkim staję w oknie
w sku­pieniu świe­czkę zapalam
a ty z pępuszka rozkosz
wyd­ra­pujesz paznokciem
i war­gi śli­macze ręką przysłaniasz.... 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 1 września 2018, 09:38

Kowalskiego Jana wzdychajnik refleksyjny

Proszę żebyś
była mi bar­dziej namiętna
w wil­go­ci słona

Kiedyś częściej
rzeźbiłem two­je piersi
ra­miona i biodra

Lu­biłem chwile
gdy wiłaś się spo­cona na krze prześcieradła
paz­nokciami zakotwiczona
w moich barkach

Chciałbym ciebie takiej
znowu
w roz­koszy tańczącej
jeszcze nie brałem ciebie na stole
na prześcieradłach
po pra­sowa­niu gorących... 

erotyk
zebrał 8 fiszek • 31 sierpnia 2018, 14:37

Miniaturka sytuacyjna

Naj­piękniej­sze drogi
są między nawłociami
nad który­mi pochy­lają się
złote brzozy
gdy idę polną ścieżką
z bu­kietem kwiatów dla żony... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 30 sierpnia 2018, 20:14

Sen w brunatnym PRL-u

Otoczo­ny butelkami
upi­ty w par­ku na ławce
z opuszczoną ręką
za­moczoną w ziemi
mój ko­lego opi­jał socjalizm

Pamiętam
jak ok­ryłem go kataną
i zostawiłem
w al­ko­holo­wej rozpaczy
spod ka­tany z na­pisem Dezerter
wys­ta­wał iro­kez barwny

Park na Garncarskiej
to smut­ne miejsce
pod ziemią mar­twi Niemcy
a nad ni­mi pi­jani Polacy

W tym par­ku można było się zapić
i zos­ta­wić soc­ja­lizm na zawsze... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 25 sierpnia 2018, 07:52

Hala Izerska - świt

Pływa świt
w no­wiu księżyca
jest przed czwartą
i mil­czy równina

Ize­ra zap­la­ta warkocze
ciet­rze­wi go­nit­wa miłości
na ra­zie pa­nuje ma­giczna chwila
świer­ki na szczy­tach pod­ma­lowało słońce

Lu­bię to pustkowie
ty­le w nim ciszy z rana
górska rze­ka gra melodię
na pajęczy­nie ro­sa zaspana... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 15 sierpnia 2018, 06:48

W pociągu

Niekiedy
podróżuje­my w wielkiej
tu­bie pociągu
- przy­ducha -
jak ry­by śnięci
ociera­my zmęcze­nie z czół
słone
ot­wiera­my usta
do szyb akwarium

To jest wiel­ka droga
nasza
przesolona
ściśnięci jak w kon­serwie śledzie
na wątłych nogach... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 14 sierpnia 2018, 17:37

marka

marka

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 08:01kati75 sko­men­to­wał tek­st Jesiennie już

przedwczoraj, 20:53Gaia sko­men­to­wał tek­st Jesiennie już

przedwczoraj, 07:24onejka sko­men­to­wał tek­st Jesiennie już

14 października 2018, 22:31yestem sko­men­to­wał tek­st Jesiennie już

14 października 2018, 21:35marka do­dał no­wy tek­st Jesiennie już

5 października 2018, 11:01Badylek sko­men­to­wał tek­st Kowalskiego Ja­na wzdychaj­nik ref­leksyj­ny

5 października 2018, 10:47onejka sko­men­to­wał tek­st Kowalskiego Ja­na wzdychaj­nik ref­leksyj­ny

5 października 2018, 10:45onejka sko­men­to­wał tek­st Szarodzienność so­lona

5 października 2018, 10:44onejka sko­men­to­wał tek­st Zwykła no­tat­ka

1 października 2018, 18:34marka sko­men­to­wał tek­st Continuum