marka

892 teksty – auto­rem jest mar­ka.

Tir Coca-Cola w moim miescie - humoreska

Tir Coca-Cola
z Mikołajem
oz­do­biony światełkami
tłum głod­ny fantów
przed pro­pagan­do­wymi namiotami

Przyszło kil­ku bezdomnych
w uniesieniu przeżyć cud
lecz pot­rakto­wano ich w ten dzień
jak niebez­pie­czny wrzód

Bab­cia z wnukiem
i pies­kiem na uwięzi
ku­piła la­sero­wy miecz
ry­cerza jedi

Ta­ki TIR to przeżycie
ducho­we jak cholera
po spożyciu coca-coli
w ciążę zaszła Maryja

Bez co­ca-co­li nie ma świąt
jak bez kar­pia i opłatka
nikt w to nie wątpi
ten smak to trzy­nas­ta potrawa... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 21:56

Rzeczy­wis­tością nie jest to co widzisz
a to 
jak ją interpretujesz... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 grudnia 2016, 23:20

Kowalscy na 100%

On z twarzą
czer­woną jak wie­czor­ne słońce
nad torbą
cze­ka na przyjęcie

Odwyk

Przy stoliku
z żoną
która na miłości smyczy
zno­siła sta­ny alkoholowe
w bie­dzie lub dobrobycie

Przed chwilą dmuchnął
w alkomat
jest czys­ty od tygodnia
i niez­wykle pew­ny siebie

Żona mówi o my­ciu okien
bo koło ko­pal­ni pył i brud
Życie górni­ka jest ciężkie
kielich i znój... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 5 grudnia 2016, 22:30

Lenin w KFC we Wrocławiu

Dro­gie dzieci, czy lu­bicie chodzić do KFC czy mc. Do­nal­ds' a pod­czas wy­cie­czki szkol­nej? Na pew­no tak. Wiem, że niektórzy wo­leli­by ku­pić so­bie jo­gurt i bułkę, bo to mniej burżuazyj­ne i [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 6 fiszek • 4 grudnia 2016, 21:00

Kość samotności w 2099

Mój znajomy
ku­pił sy­mula­tor żony
te­raz wspólnie oglądają telewizję
a ona wy­lizu­je z je­go ser­ca gorycz
jest jak oryginalna
i dużo kosztowała
a kiedy ją kryje
to pot ka­pie z ciała

Ko­lega my­je gary
a ona na ka­napie wytrwale
nierucho­mo w te­lewi­zor patrzy
na niekończące się seriale

Wiado­mo to syntetyk
i tkan­ki do końca nie zastąpi
ważne jest
że nie odmawia
i zaw­sze można ją do sza­fy odłożyć... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 3 grudnia 2016, 23:41

Starość

U Pa­ni Eli
ka­wa z si­wym włosem
który dys­kret­nie wyciągam
z fi­liżan­ki na spodek

Pa­ni Ela ma swój świat
i chodzi po domu
z pro­tezą w szklan­ce dumna
jak z białym parasolem

Pa­ni Ela chce siadać
na wannie
ale ta się jak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 27 listopada 2016, 14:01

Popołudnie z żoną i TVP Kultura

Jak wro­na obok trzepaka
na tap­cza­nie czekam
na ciasto
które na spodeczku
z widelcem
podajesz

Za smu­gi zapachem
błądząc wyobraźnią
wyglądając ciebie
w golfie
z szar­lotką słodką

Mszę jeść starannie
nie po­ruszać skrzydłami
nie kaszleć pud­rem zatkany

W te­lewi­zorze film
i Wołga pod niebem rozlana. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 25 listopada 2016, 20:56

Obraz koleżanki z dzieciństwa po latach

Miłość
złość

ona klęczy
w hal­ce lnianej
z paz­nokciami wbitymi
w obawy

jej dzieciństwo
to na ko­rytarzu zlew
a w piwnicy
toaleta
do te­go zielo­na lamperia
i wie­czna bieda

ona klęcząc
na języ­ku opłatek trzyma
przed nią wiel­ki krzyż
a obok w mercedesie
Maryja 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 21 listopada 2016, 20:46

Ciężkie wiersze

W nocy
ze sreb­rnych gnid nieba
rodzą się wiersze
wycze­sane z roz­tar­gnionych obłoków
hi­gienicznym grzebieniem
na białą kartkę

ta poez­ja jeszcze się porusza
ślamazarnie
ale słowa roz­gniata­ne paznokciem
krwawią
niez­darnie po­ruszając odnóżami

to jest po­le bitewne
i wstyd wypluty
pod pseudonimem
na ruchli­wy chodnik

drzewa. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 17 listopada 2016, 15:31

Gdzie są paragrafy
miłości nie ma... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 listopada 2016, 15:24

marka

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

marka

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 12:45yestem sko­men­to­wał tek­st Tir Co­ca-Co­la w moim [...]

wczoraj, 22:00marka sko­men­to­wał tek­st METAMORFOZA SZANSĄ KAŻDE­GO

wczoraj, 21:59marka sko­men­to­wał tek­st jes­tem nie będąc by­wam nie by­wając a [...]

wczoraj, 21:58marka sko­men­to­wał tek­st Cywilizacji

7 grudnia 2016, 16:02Indygoo sko­men­to­wał tek­st Rzeczywistością nie jest to [...]

7 grudnia 2016, 09:21silvershadow sko­men­to­wał tek­st Rzeczywistością nie jest to [...]

7 grudnia 2016, 05:08one drop for all sko­men­to­wał tek­st Rzeczywistością nie jest to [...]

6 grudnia 2016, 07:37natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Kowalscy na 100%

5 grudnia 2016, 22:39fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kowalscy na 100%

5 grudnia 2016, 22:38yestem sko­men­to­wał tek­st Kowalscy na 100%