marka

933 teksty – auto­rem jest mar­ka.

Jana Kowalskiego roztargnik wybryczny...

Jes­teś rozwleczona
jak meduza
w kre­mowej pościeli
po której skra­da się mrok
de­likat­nie szep­ta­nym cieniem

Od­dychasz spokojnie
jak ze­gar dworcowy
i od­kry­wasz uda
odziane w koronki

Na uli­cy bełkocze śmieciarka
puchnie jej żarło w gębie
a ja skra­dam się jak otyły tygrys
i z im­pe­tem kładę na ciebie

Jes­teś zdegustowana
bo różne gru­py krwi mamy
i chy­ba po­le mag­ne­tyczne ziemi
trzeć nam się nie da­je ciałami... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 15 maja 2017, 13:27

Taka chwila

Cisza
wiat­rem go­niony śmieć
wo­rek foliowy
po wątróbce
ze zmar­szczka­mi krwi
na stygnących skrzepach
i ko­bieta z siatkami
na po­siwiałym betonie
niosąca do do­mu podroby
jak ptak ro­baki do gniazda
w roz­chy­lone dzioby

Gdy­by nie pieniądze od państwa
to strach pomyśleć
co by jedli
i w co się ubrali
ale te­raz ma na szminkę i banany

W do­mu
no­wa pralka
i na sobotę
bul­goczą fla­ki w garach... 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 11 maja 2017, 22:20

Lenin i wynalazek.

Dro­gie dzieci!
Wa­si rodzi­ce na pew­no każą myć wam ręce po skorzys­ta­niu z toale­ty i jest to jak naj­bar­dziej dob­re. Bo dłonie po­win­ny być czys­te na­wet u rol­ni­ka jak i chłopo­robot­ni­ka zwyczaj­ne­go, pijącego [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 29 kwietnia 2017, 18:51

Bajka o Leninie i traktowaniu Żydów po rewolucji.

Dro­gie dzieci...Z pew­nością zas­ta­nawiacie się, kim są Żydzi? Żydem jest człowiek pochodzący z Iz­raela i będący wyz­nawcą Bo­ga Iz­raela który ob­ja­wił się Mojżeszo­wi a ma na imię Jah­we. Żydzi są pok­rzyw­dzo­nym narodem, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 29 kwietnia 2017, 18:39

Dbałem o nie

Pta­kami mo­jego dzieciństwa
były wrony
i wy­nosiłem im w alu­miniowym gar­nku resztki
wśród komórek
ścieżką po­sypaną popiołem

Na us­mo­lonym sadzą śniegu
cze­kały na obiad
w udep­ta­nym kole
i uderzałem pa­tykiem w garnek
by słyszały
że dbam o nie

Zla­tywały głod­nym stadem
z cmen­tarnych drzew
za­topionych w po­piela­tym niebie
i opar­ty o ścianę komórki
ssąc landrynkę
czułem niebo w gębie

Mogłem stać tam godzinami
a przy nodze sie­dział pies
o ludzkich oczach
i dra­pał grzy­biejący grzbiet
zajęty prze­mija­niem rzeczywistości... 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 28 kwietnia 2017, 17:52

Opadł jak jesienny liść

Mo­jego kolegę
skremowano

Wcześniej pił
ale żył
za żoną jak pies
wy­walał język
na­lotem usłany

Miał w życiu żal
za brak możliwości
kształcenia
rodzi­ce chcieli
by pros­ty chłop
był z niego a on
czytał
Dostojewskiego... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 kwietnia 2017, 09:48

Letni pejzaż Ani

Niekiedy umierają kwiaty
w środ­ku lata
na przym­rużonej po­wiece obłoku
słońce tańczy

W kwiecis­tej suk­ni snu
jas­kra­wa kobieta
anioł
w pończochach siwych
jak pokuta

Pięknie jej w loczkach
ko­loro­wych wstążkach
szko­da że nie zdążyła
wsta­wić jedynki

Brud­na kuchnia węglowa
czajnik
po­kuta gotowa
i w palnik... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 kwietnia 2017, 09:38

Depresyjna wiosna...

W małym pokoiku
za sztorą kwiecistą
jak wahanie
sie­dzi spo­wita depresją
kobieta
z wi­nem mie­dzy nogami

Ta­kich po­koików jest wiele
gdzie ska­zane na zmar­twioną twarz
roz­gniatają w popielniczce
zobojętnienie
i w psychi­ce pęcznieje parch
zniżając do po­ziomu ziemi. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 20 kwietnia 2017, 00:27

Poranny spacer

Zro­biło się zimno
na tyle
że wszys­tkie liście na ziemi
miały zmar­twione twarze
zmar­szczki w oczach
i szron na brodach

Przechodziłem obok stacji
gdzie jak wędzo­ne węgorze na lodzie
stały poukłada­ne składy
z koksem

Siadłem w par­ku na ławce
z głosem przekątnym w perspektywie
jest mi zimno
i pat­rzę jak ludzie nikną
w mglis­tej kurtynie. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 15 kwietnia 2017, 18:28

Przyśpiewka ludowa z ul. Garncarskiej

W głębo­kiej piwnicy
sie­dzi Jakub
i na per­ga­minie spisany
ma każde­go los
jeśli two­je imię wyblaknie
to niech
jeży ci się włos
a kiedy wiarę stracisz
to wy­maże cię gumką
ku­pioną za komuny
bo on jest pro­rokiem snów
i co i jak
cynk [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 12 kwietnia 2017, 07:02

marka

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

16 maja 2017, 10:01onejka sko­men­to­wał tek­st Jana Ko­wal­skiego roz­tar­gnik wyb­ryczny...  

15 maja 2017, 22:28marka sko­men­to­wał tek­st Wiele rzeczy przy­ciąga, ale [...]

15 maja 2017, 14:24sprajtka sko­men­to­wał tek­st Jana Ko­wal­skiego roz­tar­gnik wyb­ryczny...  

12 maja 2017, 10:27onejka sko­men­to­wał tek­st Taka chwi­la

11 maja 2017, 23:49sprajtka sko­men­to­wał tek­st Taka chwi­la

11 maja 2017, 23:19yestem sko­men­to­wał tek­st Taka chwi­la

11 maja 2017, 22:57Naja sko­men­to­wał tek­st Taka chwi­la

11 maja 2017, 22:42marka sko­men­to­wał tek­st zupełnie

30 kwietnia 2017, 16:59Salomon sko­men­to­wał tek­st Bajka o Le­ninie i [...]

28 kwietnia 2017, 23:25RozaR sko­men­to­wał tek­st Dbałem o nie