marka

872 teksty – auto­rem jest mar­ka.

Ostatki

Skoczył pod pociąg
on
je­go twarz w pamięci
de­likat­nie w kap­ciach chodzi

Za­padła cisza
za­raz po złożeniu wypowiedzenia
Bogu

Zos­tał prze­lot­ny obraz
i noc
za oknem

Ja­kieś dziecko
ze szczęściem od ucha do ucha
uwie­szo­ne sie­dze­nia w wagonie
ty­le w nim radości

Li­zak kolorowy... 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 18 października 2016, 22:46

?

Dos­trze­gał liście
- jak gruźlicze płuca ren­tge­nem -
przeświet­lo­ne słońcem
i jeszcze się łudził
że wi­no z galonie
zastąpi mu żonę

Przes­tał zbierać śliwki
z let­niego płaszcza jesieni
miał telefon
które­go nikt nie odbierał

Te­lewiz­ja i książki
zbrzydły mu a ona
trak­to­wała go jak powietrze
bo czymże jest alkoholik
na prze­ciw Boga

Wczo­raj od­szedł sam
na­wet anioł te­go nie zauważył
sen­su życia nie widział
nie wiem czy się odważył... 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 15 października 2016, 00:37

Paradoks nie do końca

Szklanka
pros­ta i brązowa
ciężka jak sen

nie war­to wie­rzyć
ciszy
ona kłamie
po­lity­cy też
najczęściej
pod krawatem

wczo­raj śniła mi się dobroć
uto­piona w rzece
włosy jak we­lon miała
roz­la­ne wśród rzęsy zielonej

niektórzy na­wet odetchnęli
i poszli na wojnę
w imię Boga. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 12 października 2016, 22:57

Kilowolty

W po­piela­tym płaszczu
z mgły
je­sień stoi

nu­ty deszczu
po ko­loro­wych liściach
skaczą
na źdźbłach traw tańczą

mżawka
zim­no od podeszwy
w serce

je­sienią odzy­wa się samotność
najczęściej
przychodzi z torbą lnianą
przyb­rudzoną mięsem
z ta­niej jatki
a w pal­cach le­wej ręki
ma papierosa
z po­piela­tym kręgosłupem złamanym

mi­jam ją
wioząc taczkę pełną liści
obok la­su jest dal
ze słupem energetycznym... 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 10 października 2016, 23:01

Przetarte oczy dali

Czas zab­rać serce
do po­ciągu marzeń
wy­siąść nad morzem
i dać języ­kom fal
ob­li­zać sto­py obolałe

To nic że brud­ny jest kibel
za for­ni­rowy­mi drzwiami
a kiedy ot­wierasz klapę
to można liczyć podkłady mijane

Noc za­myślo­na w oknie
od­bi­ciem twarzy
po­roz­rzu­cane jak od­czu­cia latarnie
w czar­nym pejzażu zabłąkane

Z te­go po­ciągu wy­siada się
i słyszy me­wy rozdarte
słońce za chmu­rami milczy
lecząc dusze złamane. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 6 października 2016, 10:24

Humornie o życiu Kowalskich

Zna­jomy pra­cuje w fabryce
na taśmie mon­tażowej
jest pra­wie robotem
choć ma ludzką głowę

Za­kochał się w kobiecie
co ma dłonie w smarze
jest tu mechanikiem
i fach zna doskonale

W do­mu mecha­niczne ręce
biorą go w obroty
aż strze­la kark podły
gdy da­je mu pieszczoty

On w za­mian mechanicznie
pieści no­sem jej uda
szczyt jest murowany
trys­ka podła nuda... 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 29 września 2016, 21:20

Jest takie miejsce na przeszłość chore

Na­wet świetlica
prze­siąknięta jest
sza­rym socjalizmem
bru­nat­ny­mi zasłonami
pożółkłymi firankami
którym czas z dłoni wyczy­tał samotność

Dwa ra­zy do roku
od­by­wa się tu spektakl
napęczniały marazmem
z za­gubiony­mi aktorami
i zo­bojętniałą publicznością

Które­goś razu
wyszedł stąd człowiek
po suficie
podłoga mu przywarła
do powiek. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 27 września 2016, 23:51

Ostatnie szepty lata

Miałaś piękną pogodę
ty­le snów
różanych

Kłap­nięciem fala
jak pud­ro­wany chrust
wy­lała się na plażę
zmoczyła buty

Ry­sa uśmiechu
na two­jej twarzy
de­likat­nej jak
zamyślenie
i bar­wny śpiew
mew
na falochronie
za­pom­nianym w przestrzeni

Lek­ki wiatr
przecze­sał mi ciebie
oplótł morza smak
i nas­trój niepewny
z kar­ku zli­zuję po przyjeździe. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 21 września 2016, 08:31

Z mlekiem jednak

Ka­wa i deszcz
za oknem
rodzi się poezja
skradziona niebu
pta­sim śpiewem
uwiedziona
bez­troską

kawa
oraz two­je ciało w aksamicie
czer­ni i bieli
ok­ry­te częściowo porankiem
przez noc jeszcze głaskane
de­likatną dłonią snu

ka­wa i świt
w kub­ku glinianym
spróbuj­my się na­rodzić bez poezji
na nowo
z kartą kredytową
jeszcze te­go poranka. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 19 września 2016, 09:40

Ulica wściekła - z przedmieścia obrazy

Z Garncarskiej
się nie wyrasta
jak ze sta­rych majtek

Ona wciąż pasuje
jak chińska koszulka
na­ciągnięta na garba

Pod ocza­mi mają fiolet
a w tęczówkach
oz­na­ki przepicia
czer­wo­ne jak pier­wszy maja
ale nie lek­kie jak balony
ro­ześmiane helem
w błękit­nej nadziei nieba

(Pa­miętam jak pier­dyknął Czarnobyl
z prze­rażeniem na twarzach
sie­dzieliśmy na klatkach
schodowych
wyszła do nas roz­czochra­na Ew­ka z dołu). 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 13 września 2016, 17:10

marka

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

marka

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

19 października 2016, 11:48onejka sko­men­to­wał tek­st Ostatki

19 października 2016, 11:48marka sko­men­to­wał tek­st Ostatki

19 października 2016, 09:56onejka sko­men­to­wał tek­st Ostatki

19 października 2016, 07:34giulietka sko­men­to­wał tek­st Ostatki

13 października 2016, 07:49giulietka sko­men­to­wał tek­st Kilowolty

13 października 2016, 07:48giulietka sko­men­to­wał tek­st Paradoks nie do końca

13 października 2016, 07:11fyrfle sko­men­to­wał tek­st Paradoks nie do końca

12 października 2016, 23:16marka sko­men­to­wał tek­st w ok­nie

12 października 2016, 23:11marka sko­men­to­wał tek­st Topią się góry lądo­we płoną [...]

12 października 2016, 23:03marka sko­men­to­wał tek­st Ulotność